SE Asia Report

SE Asia Report: Indo FMD vaccinations finally gaining momentum

The FMD risk to Australia is declining due to a combination of increasing vaccine coverage and heightened biosecurity at Australian entry points, Dr Ross Ainsworth reports in this months South East Asia report…Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/09/2022

Báo cáo thị trường: Ngành công nghiệp bò thịt tại Đông Nam Á – Tháng 8 năm 2022

Chương trình tiêm chủng dịch bệnh Lở Mồm Long Móng (LMLM) của In-đô-nê-si-a cuối cùng cũng đi vào đúng quỹ đạo…Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/09/2022

Laporan Pasar: Industri Daging Sapi Asia Tenggara – Agustus 2022

Program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Indonesia akhirnya bergerak cepat…Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/09/2022

SE Asia Report: FMD continues to spread in Indo

FMD continues to spread in Indonesia, while vaccination progress is disappointingly slow, Dr Ross Ainsworth writes in his latest South East Asia monthly beef report..Read More

Dr Ross Ainsworth, 17/08/2022

Laporan Pasar: Industri Daging Sapi Asia Tenggara – Juli 2022

Penyakit Mulut & Kuku terus menyebar ke seluruh Indonesia…Read More

Dr Ross Ainsworth, 17/08/2022

Báo cáo thị trường: Ngành công nghiệp bò thịt tại Đông Nam Á – Tháng 7 năm 2022

Dịch bệnh Lở mồm long móng tiếp tục lan rộng khắp In-đô-nê-si-a…Read More

Dr Ross Ainsworth, 17/08/2022

SE Asia Report: FMD spreading rapidly throughout Indonesia

Foot and Mouth Disease (FMD) continues to spread like wildfire throughout the Indonesian island chain, Dr Ross Ainsworth writes in this month’s South East Asia report…Read More

Dr Ross Ainsworth, 08/07/2022

Laporan Pasar : Industri Daging Sapi Asia Tenggara

Penyakit Kaki & Mulut menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia…Read More

Dr Ross Ainsworth, 08/07/2022

Báo cáo thị trường : Ngành công nghiệp bò thịt Đông Nam Á

Dịch bệnh LMLM lây lan nhanh chóng khắp In-đô-nê-si-a.
..Read More

Dr Ross Ainsworth, 08/07/2022

SE Asia Report: FMD vaccine desperately needed to avert Indo catastrophe

Continuing to import Australian cattle into Indonesia makes no sense until adequate vaccine supplies are available to protect them immediately on arrival, Dr Ross Ainsworth writes in this month’s South East Asia report…Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/06/2022

Laporan Pasar : Industri Daging Sapi Asia Tenggara

Tidak masuk akal untuk melanjutkan impor sapi Australia ke Indonesia, sampai pasokan vaksin yang memadai tersedia, untuk melindungi kawanan sapi pada saat kedatangan…Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/06/2022

Báo cáo thị trường : Ngành công nghiệp bò thịt Đông Nam Á

Cho đến khi nguồn cung cấp vắc xin đủ để bảo vệ bò Úc ngay khi nhập cảng, thì xuất khẩu bò Úc sang In-đô-nê-si-a mới trở nên lành mạnh được.
..Read More

Dr Ross Ainsworth, 09/06/2022

More SE Asia Report News

    Get Beef Central's news headlines emailed to you -
    FREE!